ABOUT US
  • BEIJING JIADE GARMENT INC
  • Tel:010-80470350
  • Fax:010-80470352
  • Email:lucy@bjjiade.com.cn
  • Mob:15010727006
  • Address:Shun Yi District,Beijing,China